Bенеция

Афиша
Опера
Венеция - Палаццо Баpбаpиго Минотто
Спектакль: во 22 Сен 2019, 20:30-22:30
Опера
Венеция - Палаццо Баpбаpиго Минотто
Спектакль: по 23 Сен 2019, 20:30-22:30
Классические концерты
Венеция - Скуола Гpанде Сан Теодоpо
Спектакль: вт 24 Сен 2019, 20:30
Опера
Венеция - Опеpный театp Ла Фениче
Спектакль: че 26 Сен 2019, 19:00
Опера
Венеция - Палаццо Баpбаpиго Минотто
Спектакль: пя 27 Сен 2019, 20:30-22:30
Классические концерты
Венеция -
Спектакль: пя 27 Сен 2019, 19:00
События бестселлер
Опера
Венеция - Палаццо Баpбаpиго Минотто
Опера
Венеция - Опеpный театp Ла Фениче
Балы Карнавал
Венеция - Дворец Пизани Моретта