Opera and Ballet

Chamber Opera Barbarigo Minotto
Venice - Palazzo Barbarigo Minotto
Su 28 Nov 2021, 20:30 - Su 26 Dec 2021, 20:30
Chamber Opera Barbarigo Minotto
Venice - Palazzo Barbarigo Minotto
Mo 29 Nov 2021, 20:30 - Tu 28 Dec 2021, 20:30
Teatro La Fenice
Venice - Teatro La Fenice
Tu 30 Nov 2021, 19:00 - Tu 30 Nov 2021, 19:00
Chamber Opera Barbarigo Minotto
Venice - Palazzo Barbarigo Minotto
Fr 03 Dec 2021, 20:30 - Fr 24 Dec 2021, 20:30
Teatro La Fenice
Venice - Teatro La Fenice
Sa 04 Dec 2021, 20:00 - Su 06 Nov 2022, 17:00
Sale Apollinee
Venice - Sale Apollinee
Su 05 Dec 2021, 20:00 - Su 05 Dec 2021, 20:00
Teatro La Fenice
Venice - Teatro La Fenice
Tu 07 Dec 2021, 20:00 - Tu 07 Dec 2021, 20:00
Teatro La Fenice
Venice - Teatro La Fenice
We 15 Dec 2021, 19:00 - Su 19 Dec 2021, 15:30
Teatro La Fenice
Venice - Teatro La Fenice
We 15 Dec 2021, 19:00 - Su 19 Dec 2021, 15:30
Teatro La Fenice
Venice - Teatro La Fenice
Mo 20 Dec 2021, 20:00 - Mo 20 Dec 2021, 20:00
Teatro La Fenice
Venice - Teatro La Fenice
Th 30 Dec 2021, 17:00 - Sa 01 Jan 2022, 11:15
Teatro La Fenice
Venice - Teatro La Fenice
Sa 08 Jan 2022, 20:00 - Su 09 Jan 2022, 17:00
Teatro La Fenice
Venice - Teatro La Fenice
Sa 15 Jan 2022, 20:00 - Su 16 Jan 2022, 17:00
Teatro La Fenice
Venice - Teatro La Fenice
We 26 Jan 2022, 19:00 - Su 30 Jan 2022, 15:30
Teatro La Fenice
Venice - Teatro Malibran
Sa 05 Feb 2022, 20:00 - Su 06 Feb 2022, 17:00
Teatro La Fenice
Venice - Teatro La Fenice
Tu 22 Feb 2022, 19:00 - Fr 04 Mar 2022, 19:00
Teatro La Fenice
Venice - Teatro La Fenice
Su 27 Feb 2022, 19:00 - Tu 01 Mar 2022, 19:00
Teatro Malibran
Venice - Teatro Malibran
Sa 12 Mar 2022, 20:00 - Su 13 Mar 2022, 17:00
Teatro La Fenice
Venice - Teatro La Fenice
Fr 01 Apr 2022, 19:00 - Sa 09 Apr 2022, 15:30
Teatro La Fenice
Venice - Teatro La Fenice
Fr 22 Apr 2022, 19:00 - Sa 30 Apr 2022, 15:30
Teatro La Fenice
Venice - Teatro Malibran
Fr 29 Apr 2022, 19:00 - Su 08 May 2022, 15:30
Teatro La Fenice
Venice - Teatro La Fenice
Sa 14 May 2022, 20:00 - Su 15 May 2022, 17:00
Teatro La Fenice
Venice - Teatro La Fenice
Sa 21 May 2022, 20:00 - Su 22 May 2022, 17:00
Teatro La Fenice
Venice - Teatro Malibran
Th 26 May 2022, - - Sa 28 May 2022, -
Teatro La Fenice
Venice - Teatro La Fenice
Fr 27 May 2022, 20:00 - Su 29 May 2022, 17:00
Teatro Malibran
Venice - Teatro Malibran
Sa 04 Jun 2022, 20:00 - Su 05 Jun 2022, 17:00
Teatro Malibran
Venice - Teatro Malibran
Fr 10 Jun 2022, 20:00 - Sa 11 Jun 2022, 20:00
Teatro La Fenice
Venice - Teatro La Fenice
Fr 24 Jun 2022, 19:00 - Tu 05 Jul 2022, 19:00
Teatro La Fenice
Venice - Teatro La Fenice
Fr 08 Jul 2022, 20:00 - Sa 09 Jul 2022, 20:00
Teatro La Fenice
Venice - Teatro La Fenice
Fr 26 Aug 2022, 20:00 - Su 28 Aug 2022, 20:00
Teatro La Fenice
Venice - Teatro La Fenice
Sa 10 Sep 2022, 19:00 - Th 22 Sep 2022, 19:00
Teatro La Fenice
Venice - Teatro La Fenice
Su 11 Sep 2022, 19:00 - Fr 23 Sep 2022, 19:00
Teatro La Fenice
Venice - Amadeus International School
Sa 01 Oct 2022, 10:00 - Sa 01 Oct 2022, 10:00
Teatro La Fenice
Venice - Teatro Malibran
Fr 07 Oct 2022, 19:00 - Sa 15 Oct 2022, 15:30
Teatro La Fenice
Venice - Teatro La Fenice
Fr 14 Oct 2022, 19:00 - Sa 22 Oct 2022, 15:30